https://ryszardy.pl 
SYSTEM - Rok 1973
Powyżej: Lech Palca Ryszard Styła Paweł Ścierański