https://ryszardy.pl 

Rok 1971
Powyżej: Andrzej Wróbel