https://ryszardy.pl 

Rok
Powyżej od prawej: Stanisława Piątkowska Kazimiera Katarzyna Florek  z zespołem ORZESZKI