https://ryszardy.pl 

Rok 1955
Powyżej: Katarzyna-Kazimiera Florek .....