https://ryszardy.pl 
Rok 1965 - Zarabie
Powyżej: Leszek Marjański Andrzej Mierzwa Krzysztof Krupowski Andrzej Szczęch Andrzej Puszkarzewicz