https://ryszardy.pl 
Rok 1966
Powyżej: Leszek Aleksander Moczulski           
Fot.  Władysław Rospondek