https://ryszardy.pl 
Rok 2004
Powyżej: Zofia Pilarz