https://ryszardy.pl 
Rok
Powyżej: Katarzyna-Kazimiera Florek,   Stanisław Florek