https://ryszardy.pl 
Rok 1966 - Hrabiowie
Powyżej : Jerzy Bezucha,   Ryszard Kopciuch,