https://ryszardy.pl 


Od lewej: Lorenz Janusz,   Gajec Janusz,   Piwowarski Jerzy          
Fot.