https://ryszardy.pl 
Od lewej:
Mieczysław Gr±bka,   Filiciak Janusz,   Zygadło Piotr,   Piskorz Janusz,   Paweł ¦cierański,   Schmidt (?).......,