https://ryszardy.pl 
Rynek krakowski - 07 pa┐dziernik 2006
Od lewej: Jerzy Mondrzyk,   Marek Pawlak,