https://ryszardy.pl 
05 czerwiec 2006
Od lewej: Stanisław Florek,   Ryszard Szczudłowski,   Jerzy "Giga" Morański