https://ryszardy.pl 
09 październik 2006
Od góry od lewej: Ryszard Fuksa,   Janusz Satała - zesp.     Termitiery  ,   Stanisław Wasilewski  - poniżej wszyscy na zdjęciu sprzed 40 lat