https://ryszardy.pl 
Rynek krakowski - 06 październik 2006
Od lewej: Jerzy Mondrzyk ,   Marek Pawlak            
Fot. Małgorzata Kitner-Mondrzyk