https://ryszardy.pl 
Rynek krakowski - 06 październik 2006
Od lewej:   Marek Pawlak ,   ...........   Jerzy Mondrzyk        
Fot. Małgorzata Kitner-Mondrzyk