https://ryszardy.pl 
06 październik 2006
Od lewej:   Marek Pawlak ,   Ryszard Szczudłowski ,   Justyna Sikora ,   Jerzy Mondrzyk      
Fot. Małgorzata Kitner-Mondrzyk