https://ryszardy.pl 
Skaldowie we Wiedniu 21.10.2006 - spotkanie
Jurka Mondrzyka (inicjator powstania zespołu   RYSZARDY  i jego członek (1962-64) z Konradem Ratyńskim  - RYSZARDY  (1965-66)    
Fot. Małgorzata Kitner-Mondrzyk