https://ryszardy.pl 

Od lewej: Grzegorz Ketz ,   Ryszard Szczudłowski ,   Jacek Romiszewski