https://ryszardy.pl 

Od lewej: Jana Romiszewska ,   Zosia Ketz ,   Grzegorz Ketz          
Fot.