https://ryszardy.pl 
26.12.2006 rok
Od lewej: Ryszard Murak   u syna Konrada  i jego rodziny w domu na Alasce          
Fot. Autom.