https://ryszardy.pl 
Marzec 2007 rok
Od lewej: Andrzej Marchewka,   Grzegorz Gryboś,   Janusz Nowak,   Władysław Grochot,   Marek Michalak