https://ryszardy.pl 
Marzec 2007 rok
Od lewej: Grzegorz Gryboś ,   Józef Michalik