https://ryszardy.pl 

Rok 1967
Powyżej: Stanisław Alker  

Fot.