https://ryszardy.pl 

Rok 1963 Kraków Barbakan - Juwenalia
Powyżej od lewej: Wacław Kraszewski, Piotr Pałamar