https://ryszardy.pl 

Zespół  LOMBARD - Wiedeń  31.01.2009