https://ryszardy.pl 

Rok 1962 - Telstar
Od lewej: Zbigniew Sztyc bas, Andrzej Kadłuczka lg i vocal żona Andrzeja Kadłuczki.