https://ryszardy.pl 

Rok 1964
Od lewej: Antoni Krupa lg, Jerzy Dura gr,