https://ryszardy.pl 

Rok 1966 - sierpień - Mielno
Od lewej: Benek Radecki dr, Zbyszek Seifert , Jan Jarczyk , Marian Pawlik