https://ryszardy.pl 

Od lewej:   Andrzej Kadłuczka,   Jerzy Świerczek voc,