https://ryszardy.pl 

Rok 1971 Zespół Como Quartet
Od lewej: Zbyszek Konieczny, Zbyszek Balicki, Marysia Gastoł, Andrzej Dutkiewicz.