https://ryszardy.pl 

Rok 1971 Zespół Como Quartet
Od lewej: Andrzej Dutkiewicz, Zbyszek Balicki, Józef Podmokły.