https://ryszardy.pl 

Na zdjęciu od lewej: Marian Konatowicz, Zbigniew Irzeński, Witek Robotycki