https://ryszardy.pl 
Rok 1967.
Powyżej od lewej: Andrzej Olkuski,  Janusz Satała,   Adam Kowalczyk.