https://ryszardy.pl 
Od lewej: Jerzy Wójcik ,            
Fot. Jacek Biegus