https://ryszardy.pl 
Od lewej:   ,   Jerzy Wójcik        
Fot. Jacek Biegus