https://ryszardy.pl 
Od lewej: Paweł Partyka ,   Krystyna Święcicka-Wójcik,   Jerzy Wójcik (siedzi)        
Fot. Jacek Biegus