https://ryszardy.pl 
Od lewej:     Jerzy Wójcik,   Marek Wilczyński      
Fot. Jacek Biegus