https://ryszardy.pl 


 
Od lewej: Kazik Bocheński,   Marek Michalak,   Andrzej Michalski,   Zygmunt Kaczmarski,