https://ryszardy.pl 

Od lewej: Kazik Bocheński,   Zygmunt Kaczmarski,