https://ryszardy.pl 

Od lewej: Andrzej Olkuski, Krzysztof Oktabski, Jerzy Grzeszczuk, Kazimierz Wiecha