https://ryszardy.pl 

Rok 1971 - Na tr±bce gra Jana Kozio³ ....