https://ryszardy.pl 

Kon-Tiki 1965 - Szczecin
Od lewej: Ku¼miński Bronis³aw org, Rotstein Jerzy g.bas, Ostrowska Krystyna vocal, Wojnar Leszek g.rytm.
Zemler Jan perkusja, Dziarnowski Gerhard g.solo