https://ryszardy.pl 

Rok
Od lewej: Krzysztof Szwajgier ,   Janusz Langenfeld,   Wiesław Kubas