https://ryszardy.pl 

Rok
Powyżej: Andrzej Pawlik("Abaj") Ryszard Kwaśniewski ("Kajo") Benedykt Radecki Andrzej Zaucha Styła Ryszard Sendecki Władysław