https://ryszardy.pl 

Rok 1964
Od lewej:  wykładowca szkoły muzycznej, Dutkiewicz Stanisława , podczas nauki gry na fortepianie   ,