https://ryszardy.pl 
Rok 1964
Od lewej: Andrzej Dutkiewicz ,   Stanisław Florek