https://ryszardy.pl 
Rok 1963
Od lewej: Zofia Sotoła ,   Stanisław FLorek