https://ryszardy.pl 

Rok 1963
Od lewej: Katarzyna Florek ,   Stanisław Florek