https://ryszardy.pl 

Rok 1964
Od lewej: Stanisław Florek ,   Paweł Bieńkowski